Зв'язатися з нами  • м.Львів, вул. Мельника 18
   ЩОДЕННО З 10:00 ДО 22:00
  • 0322880808

  ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Палац спорту «Україна», в особі Директора Палагути Олени Петрівни, яка діє на підставі Статуту (надалі за текстом цього Договору – «Виконавець»), надає послуги необмеженому колу Споживачів (надалі за текстом – «Відвідувачі») у відповідності до положень, що викладені нижче у цьому Договорі, без підписання договору в паперовій формі на підставі  цього Публічного договору (Оферти) (далі за текстом – «Договір»).

  З моменту оплати Послуг Виконавця (придбання квитка) Споживач автоматично приймає умови Договору, і цей Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку.

  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

  В контексті цього Договору та відносин, що виникають у зв’язку із його виконанням, нижчезазначені терміни вживаються у наступному значенні:

  Дитячий парк професій «Кідландія»  (далі за текстом також – «ДПП «Кідландія», «Розважальна зона») –  окрема розважальна зона, розташована в комплексі «LEOLAND» у межах якої створено територію для надання комплексу послуг з організації дозвілля дітей посередництвом інтерактивної участі дітей у іграх (ігрових активностях), що  частково (в певних аспектах) відтворюють (імітують) процес заняття певними видами професійної та/або творчої діяльності.

  Договір – Публічний договір (оферта) про надання послуг з організації дозвілля дітей у межах ДПП «Кідландія», сторонами якого є Виконавець та Споживач (Відвідувач). Цей Договір, у відповідності до ст.ст.  641, 642, 634 Цивільного кодексу України:

  Даний Договір укладено на користь третьої особи, а саме для особи, яка не досягла повноліття (надалі – Дитина) у відповідності до ст. 636 ЦК України. Так як, така третя особа не досягла повноліття, відповідно всі права та обов’язки дотримання умов даного Договору зберігаються за Споживачем (Відвідувачем).

  Шляхом придбання Квитка (сплати вартості Послуг) кожний Споживач, у відповідності до ст.  642  Цивільного кодексу України акцептує цю Публічну оферту (приймає пропозицію до укладення договору) та  підтверджує:

  – що йому повністю зрозумілі всі та кожне положення цього Договору;

  – свою повну, беззастережну згоду з усіма положеннями цього Договору та зобов’язується  неухильно  його виконувати  (дотримуватися усіх та кожного з положень Договору);

  – відсутність перешкод (юридичного, фізичного характеру) для отримання ним та/або дітьми, яких він супроводжує, Послуг;

  – та усвідомлює, що він є відповідальним за усі та/будь-які можливі наслідки його перебування на території ДПП «Кідландія» (а, у випадку, якщо Споживачем є неповнолітня особа – відповідальними є її батьки (особи що їх замінюють), у відповідності до чинного законодавства України).

  Відвідувач –  будь-яка фізична особа, яка на підставі придбаного Квитка перебуває  на території ДПП «Кідландія» комплексу  «LEOLAND» та є Споживачем послуг Виконавця, що надаються останнім у межах цього Договору.

  Послуги – сукупність послуг що надаються Виконавцем у рамках цього Договору, що полягають у комплексній організації дозвілля дітей на території Дитячого парку професій «Кідландія» комплексу  «LEOLAND» із використанням відповідного ігрового обладнання, а також супроводжуючих їх дорослих на території Дитячого парку професій «Кідландія»; при цьому, у випадках, передбачених далі цим Договором, дозвілля дітей може бути організоване виключно у присутності на території ДПП «Кідландія» дорослих, що супроводжують Дитину. До переліку Послуг, що надаються в рамках цього Договору (які можуть надаватися як комплексно (в сукупності), або окремо кожна) входять:

  а) основні послуги (вартість яких включено до вартості Квитка), до яких відносяться перебування на території ДПП «Кідландія» з моменту придбання квитка Відвідувача до кінця сеансу, як він визначений далі у тексті цього Договору, та надання можливості для розваг дітей в рамках окремих Ігрових станцій у відповідності до пропонованого Виконавцем сценарію дій або участі у окремих Ігрових активностях;

  б)  додаткові (альтернативні) послуги, надання яких не включено до вартості квитка Відвідувача, та, у випадку наміру Відвідувача отримати такі послуги, підлягають додатковій оплаті у гривнях за ціною (вартістю), визначеною у відповідності до чинних прайс-листів, а саме:

  – організація колективних заходів (в т.ч. – дитячих днів народження та інших святкувань);

  – фото-послуги (в т.ч. в рамках участі у ігрових активностях);

  – відео-послуги (в т.ч. в рамках участі у ігрових активностях);

  – інші послуги (в т.ч. у рамках участі у ігрових активностях).

  Сторони погодили, що відмова Відвідувача від отримання пропонованих додаткових (альтернативних) послуг (в т.ч. фото- та відео-послуг не впливає на процес реалізації відповідної ігрової активності, не обмежує можливість участі у ній, не змінює її обсягу та суті).

  Квиток Відвідувача ­ (далі за текстом також «Квиток») –  квиток, який придбавається будь-якою фізичною особою у касі ДПП «Кідландія» у комплексі «LEOLAND» за цінами, встановленими на момент придбання квитка. Квиток не включає жодних послуг, що, згідно цього Договору передбачають додаткову оплату (у т.ч.:  харчування (в т.ч. у рамках будь-яких ігрових станцій), фотопослуги, відеопослуги, послуги з організації та проведення колективних  заходів тощо). Усі вищезазначені послуги та будь-які інші товари та послуги в межах ДПП «Кідландія», ціна та/або вартість яких визначена у гривнях, підлягають додатковій оплаті у відповідності до чинних прайс-листів. Квиток дає право одноразового відвідання однією особою Дитячого парку професій «Кідландія»  протягом періоду з моменту його придбання та до кінця сеансу перебування на території ДПП «Кідландія». Шляхом придбання Квитка Відвідувача (сплати вартості Квитка у будь-який спосіб) його власник підтверджує, що він ознайомився з цим Договором, зрозумів його зміст цілком та окремо кожного з його положень  (пунктів) та беззаперечно та у повному обсязі погоджується з його умовами. З моменту придбання Квитка розпочинається перебіг процесу отримання Послуг. Споживач зобов’язаний зберігати Квиток протягом усього періоду перебування на території ДПП «Кідландія». Квиток може бути придбано виключно дорослим (батьками, супроводжуючими особами, які досягли 18 років).

  RFID-браслет (далі за текстом також – «Браслет») – елемент системи автоматичного контролю доступу, який вдягається на руку кожного Відвідувача при придбанні Квитка, а знімається на виході із ДПП «Кідландія». Браслет може бути знятий з руки Відвідувача виключно співробітником ДПП «Кідландія» на виході з Розважальної зони в ігровій станції «Митниця».

  Режим роботи ДПП «Кідландія» – пн.-пт. з 15:00 до 21:00; сб.-нд. з 10:00 до 21:00.

  Сеанс перебування на території ДПП «Кідландія» – період з моменту придбання Квитка Відвідувача  до настання однієї з наступних подій (в залежності від того, яка з подій настає першою):

  а) кінець останньої години роботи ДПП «Кідландія» дня, коли придбано Квиток;

  б) припинення перебування Відвідувача на території ДПП «Кідландія» на вимогу представника Виконавця  (співробітника, представника адміністрації ДПП «Кідландія») у випадку, якщо  перебування такого Відвідувача у межах ДПП «Кідландія» може загрожувати безпеці інших відвідувачів та/або вплинути на комфорт їхнього перебування та/або функціонування розважальної зони в цілому або окремих ігрових станцій;

  в) вихід за межі території ДПП «Кідландія» із зняттям RFID-браслету та/або припинення сеансу перебування на території ДПП «Кідландія» дитини, крім випадку, якщо дитина залишає територію Розважальної зони не знімаючи RFID-браслет у складі організованої групи при проведенні колективних заходів.

  Дитина  – категорія Відвідувачів на користь якої укладено даний Договір, до якої відносять фізичних осіб віком до 12 років[1].  При цьому, діти можуть стати Відвідувачем (Споживачем) і перебувати на території ДПП «Кідландія» виключно у супроводі хоча б одного Дорослого, з яким вони пройшли на територію ДПП «Кідландія». Дорослий, який супроводжує дитину не може залишати територію ДПП «Кідландія» протягом періоду перебування дитини у ДПП «Кідландія».

  Рекомендований вік –  від 6-ти років.

  Ігрова станція – відокремлена у вигляді окремого приміщення або певної відмежованої території загальної площі ДПП «Кідландія» комплексу  «LEOLAND» територія, в межах якої комплексно організовано інтерактивну розвагу для дітей, що полягає у частковому відтворенні та/або імітації певного процесу суспільної людської діяльності (професійної, творчої тощо) із використанням відповідного умовно адаптованого ігрового обладнання.

  Ігрові станції поділяються на робочі ігрові станції, участь у яких передбачає можливість заробітку визначеної суми іграшкових, видуманих грошей – ландів (надалі – Ланди), та розважальні ігрові станції, участь у яких передбачає витрату ландів. Можливість участі у таких розважальних ігрових активностях залежить від наявності в Дитини достатньої кількості ландів, та готовності сплатити таку вартість. Розмір ігрової заробітної плати та вартості участі у ігрових активностях зазначається на відповідних інформативних табличках та може відрізнятися у різних ігрових станціях.

  Ігрова активність – комплексна інтерактивна розвага для Дітей, що полягає у частковому відтворенні та/або імітації певного процесу суспільної людської діяльності (професійної, творчої тощо) із використанням відповідного умовно адаптованого ігрового обладнання, розташованого в рамках однієї або декількох Ігрових станцій.

  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  2.1. Предметом цього Договору є надання Послуг, що полягають у комплексній організації дозвілля дітей у відповідності до пропонованого Виконавцем сценарію, а також дозвілля дорослих, як вони (Послуги) визначені вище у Розділі 1 цього Договору за відповідну плату та у відповідності до положень, визначених цим Договором та у додатках до нього.

  3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ (СЦЕНАРІЙ) ТА ПРАВИЛА ДПП «КІДЛАНДІЯ»

  3.1. Комплексна організація дозвілля передбачає наступний порядок дій (сценарій):

  3.1.1. Придбання квитка у касі ДПП «Кідландія», яка стилізована під зону реєстрації (посадки) на рейс ігрового літака, отримання Відвідувачем:

  – фіскального чеку;

  – Квитка на літак із датою купівлі Квитка;

  – Чеку для стартового капіталу на 30 ландів (надалі – Ігровий чек), та проходження на територію ДПП «Кідландія».

  3.1.2. Відвідання Дитиною Ігрової станції «Банк» з метою отримання початкової («стартової») суми ігрових грошей – ландів. Отримання зазначеної суми коштів відбувається шляхом обміну ігрового чека,  отриманого Дитиною при купівлі квитка на касі, на відповідну суму ігрових грошей – ландів.

  3.1.3. Відвідання ігрової станції «Центр профорієнтації» з метою отримання рекомендацій  щодо оптимального для Дитини початкового переліку Ігрових станцій з огляду на її вік, навички та уподобання. Даний етап сценарію не є обов’язковим; дитина на власний розсуд приймає рішення про відвідання станції «Центр профорієнтації» (як і інших Ігрових станцій).   

  3.1.4. Відвідання Дитиною будь-яких Ігрових станцій у обраному нею порядку з дотриманням правил та положень, встановлених у  ДПП «Кідландія» в межах сеансу відвідання Розважальної зони.

  3.2. При користуванні послугами, передбаченими цим Договором, та участі у Ігрових активностях слід враховувати наступне:

  – діти можуть перебувати на території ДПП «Кідландія» виключно у супроводі хоча б одного дорослого, з яким вони пройшли на територію ДПП «Кідландія». Дорослий, який супроводжує дитину, не може залишати територію ДПП «Кідландія» протягом періоду перебування дитини у ДПП «Кідландія» (в т.ч. тимчасово);

  – на території ДПП «Кідландія» категорично заборонено паління, вживання алкогольних напоїв та жувальних гумок, а також заборонено перебування у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;

  – на території ДПП «Кідландія» заборонено перебування з тваринами;

  – адміністрація залишає за собою право на власний розсуд, без попередження та без жодних негативних наслідків для себе змінювати розклад роботи ДПП «Кідландія» та Ігрових станцій та/або припиняти їх роботу у будь-який час;  

  – Дорослі можуть потрапити на територію ДПП «Кідландія» виключно в якості супроводжуючого дитини;

  – Дитина не може тимчасово залишати територію ДПП «Кідландія», крім випадку, якщо вона залишає територію Розважальної зони не знімаючи RFID-браслет у складі організованої групи при проведенні колективних заходів; вихід Дитини за межі території ДПП «Кідландія» у всіх інших випадках можливий лише у супроводі дорослого;

  – адміністрація (співробітник) ДПП «Кідландія» може відмовити Дорослому та/або  Дитині у доступі до території ДПП «Кідландія» та/або окремих Ігрових станцій у випадку якщо, на думку адміністрації (співробітника), перебування такої особи у межах ДПП «Кідландії» може загрожувати безпеці відвідувачів та/або вплинути на комфорт їхнього перебування та/або функціонування розважальної зони в цілому або окремих Ігрових станцій;

  – втрачені, зіпсовані Квитки, чеки (в т.ч. ігрові) поверненню та/або відновленню не підлягають;

  – під час одночасного перебування великої кількості відвідувачів на території ДПП «Кідландія» можуть утворюватися черги та, тимчасово  може бути припинено реалізацію Квитків;

  – деякі Ігрові станції мають визначений графік початку та кінця сеансів ігрових активностей. Інформація про час та тривалість сеансів зазначається на відповідних інформативних табличках, розміщених у рамках таких Ігрових станцій;

  – участь дітей у активностях ряду Ігрових станцій має обмеження:

  а) за зростом;

  б) за віком (можливість допуску дитини визначається співробітником ДПП «Кідландія»);

  в) наявністю певних навичок у дитини (зокрема, вмінням читати);

  г) за вагою. 

  Інформація про такі встановлені обмеження зазначається на відповідних інформативних табличках, розміщених у рамках таких Ігрових станцій.

  – ряд Ігрових станцій може бути тимчасово недоступним для загального користування дітей у випадку бронювання таких станцій для проведення організованих колективних заходів; 

  – тимчасове припинення роботи певних Ігрових станцій та/або певних зон (частин) ДПП «Кідландія» (з причини бронювання їх для проведення організованих колективних заходів, у зв’язку з реконструкцією, модернізацією, технічним обслуговуванням тощо) не є суттєвим порушенням умов надання послуг та, у жодному випадку, не є підставою для повернення коштів за придбаний відвідувачем квиток або перегляду його вартості;

  – Діти з особливими потребами мають право на участь у Ігрових активностях поза чергою;

  – Дорослим (за винятком співробітників ДПП «Кідландія» та, у випадку необхідності, – Дорослих, що супроводжують Дитину з особливими потребами та Дорослих, що беруть участь у колективному заході – за наявності дозволу співробітника ДПП «Кідландія») забороняється перебувати на території Ігрових станцій. Дорослі не можуть займати чергу для дитини для участі у Ігрових активностях;

  – кількість дітей, що можуть одночасно перебувати в межах однієї Ігрової станції, обмежена. Кількість дітей, що можуть одночасно брати участь у Ігровій активності в рамках однієї Ігрової станції визначає співробітник Виконавця; 

  – у випадку, якщо Дитина (незалежно від її віку та/або зросту) прийшла у ДПП «Кідландія» у супроводі Дорослого або кількох Дорослих, то вона може залишити територію виключно за умови, що всі інші Дорослі, що зайшли на територію ДПП «Кідландія» разом з такою Дитиною, залишили Розважальну зону;

  – Дитина може самостійно визначати кількість та перелік Ігрових станцій, які вона хоче відвідати в межах одного Сеансу перебування на території ДПП «Кідландія»;

  – участь Дитини у розважальних Ігрових станціях можлива лише за наявності у Дитини ігрових грошей – ландів;

  – ігрові гроші – ланди  не повинні виноситися за межі ДПП «Кідландія» і, по завершенню сеансу, повинні бути залишені у Ігровій станції «Банк» шляхом внесення їх на ігровий депозитний рахунок з якого можуть бути зняті (отримані) за наявності іменної ігрової банківської картки при наступному відвіданні ДПП «Кідландія».

  – забороняється заходити на територію Ігрових станцій за  відсутності співробітника ДПП «Кідландія».

  4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

  4.1. Виконавець зобов’язаний:

  4.1.1. Якісно та у повному обсязі (у відповідності до того, як це визначено у тексті цього  Договору) надати Послуги.

  4.1.2. У випадку необхідності, роз’яснити Відвідувачеві умови надання Послуг та перебування на території ДПП  «Кідландія».

  4.1.3. Надати можливість Споживачеві перебувати на території ДПП «Кідландія» протягом сеансу відвідання за умови дотримання умов цього Договору.

  4.1.4. Забезпечити присутність свого співробітника на території кожної Ігрової станції.

  4.2. Виконавець має право:

  4.2.1. Вимагати від усіх та кожного Споживача дотримання умов та положень, визначених цим Договором, а також дотримання вимог співробітників ДПП «Кідландія».

  4.2.2. На власний розсуд, без попередження та без жодних негативних наслідків для себе змінювати розклад роботи ДПП «Кідландія» та Ігрових станцій та/або припиняти їх роботу у будь-який час.  

  4.2.3. Відмовити будь-якому Дорослому та/або Дитині у доступі до території ДПП «Кідландія» та/або окремих Ігрових станцій або припинити надання Послуг у випадку якщо, перебування такої особи у межах ДПП «Кідландії» може загрожувати безпеці інших відвідувачів та/або вплинути на комфорт їхнього перебування та/або функціонування Розважальної зони в цілому або окремих Ігрових станцій.

  4.2.4. Відмовити у наданні Послуги Дитині віком до 12 років, якщо вона без супроводу Дорослого.

  4.2.5. Відмовити у наданні Послуги Дорослому, який не супроводжує дитину.

  4.2.6. На власний розсуд, та без будь-яких негативних наслідків для себе,  відмовити у наданні Послуги та/або продажу Квитка будь-якій особі.

  4.2.7. Достроково припинити надання Послуг Відвідувачеві або відмовити у наданні Послуг (продажі Квитка та допуску до території ДПП «Кідландія») з наступних причин:

  – порушення Відвідувачем будь-якого з положень цього Договору (в т.ч. – порушення та/або ігнорування вказівок адміністрації (співробітників) ДПП «Кідландії»);

  – вчинення Відвідувачем на території комплексу «LEOLAND» та або ДПП «Кідландія» будь-якої протиправної дії по відношенню до Виконавця (його представників, працівників), майна, інших Відвідувачів або третіх осіб;

  – виявлення факту паління або вживання наркотичних, алкогольних напоїв;

  – виявлення зовнішніх ознак вживання наркотичних, алкогольних напоїв або поведінки, що створює загрозу або дискомфорт для співробітників Виконавця, інших відвідувачів, майна Виконавця;

  – виявлення будь-яких ознак хвороби та/або захворювання.

  4.2.8. Представники (співробітники) ДПП «Кідландія» мають право відступати від положень цього Договору, за умови, що таке відступлення не обмежує прав Відвідувачів у порівнянні з тим, як вони визначені цим Договором та/або чинним законодавством України у сфері захисту споживачів.

  4.2.9. Виконавець має право використовувати зображення (в т.ч. дітей та дорослих), отримані в результаті фото- та відеозйомки, що проводиться у межах   ДПП «Кідландія» у всіх та будь-яких  цілях, пов’язаних із діяльністю   ДПП «Кідландія». 

  5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ (ВІДВІДУВАЧІВ)

  5.1. Кожен Відвідувач має право:

  5.1.1. Перебувати на території ДПП «Кідландія» протягом періоду з моменту придбання Квитка Відвідувача до завершення сеансу перебування на території ДПП «Кідландія», з обов’язковим дотриманням умов та положень, визначених цим Договором, а також дотриманням вимог співробітників ДПП «Кідландія» та вимог, зазначених на інформативних табличках, розміщених у межах ДПП «Кідландія».

  5.1.2. Отримувати та оплачувати за встановленими прайс-листами додаткові послуги, що пропонуються (надаються) Споживачам в рамках ДПП «Кідландія» .

  5.2. Додатково до вищезазначених загальних прав Відвідувачів,  Дитина має право:

  5.2.1. Брати участь у Ігрових активностях за умови дотримання положень цього Договору та додатків до нього, загальних та персональних вказівок співробітників Виконавця, правил участі у Ігрових активностях, а також вимог, інструкцій та рекомендацій, зазначених на інформативних табличках, розміщених у межах ДПП «Кідландія».

  5.3. Кожний Відвідувач зобов’язаний:

  5.3.1. Дотримуватися усіх  положень цього Договору, загальних та персональних вказівок співробітників Виконавця, правил участі у Ігрових активностях, а також вимог, інструкцій та рекомендацій, зазначених на інформативних табличках, розміщених у межах ДПП «Кідландія».

  5.3.2. Дорослий, що супроводжує дитину до кінця сеансу перебування Дитини, яку він супроводжує у ДПП «Кідландія», не має права залишити територію  Розважальної зони.

  5.3.4. Дотримуватися чистоти та гігієни у всіх та кожному приміщенні Розважальної зони.

  5.3.5. Дотримуватися черг, що можуть виникати в процесі зміни Ігрових активностей.

  5.3.6. Оплачувати усі та будь-які додаткові послуги, що підлягають оплаті у гривнях згідно встановлених прайс-листів (в т.ч. усе та будь-яке харчування, фото-послуги, відео-послуги та ін.). 

  5.3.7. Повідомляти представникам ДПП «Кідландія» достовірні дані про себе та/або Дітей, з якими  вони прийшли на територію Розважальної зони.

  5.4. При виході Відвідувача з території ДПП «Кідландія» браслет знімається співробітником Розважальної зони у ігровій станції «Митниця».

  5.5. Споживач погоджується з тим, що Виконавець має право використовувати зображення (в т.ч. дітей та дорослих), отримані в результаті фото- та відеозйомки, що проводиться у межах   ДПП «Кідландія», а також персональні дані, отримані в процесі реєстрації, придбання квитка, опитувань, анкетувань при  заповненні усіх та будь-яких документів (в т.ч. ігрових), у всіх та будь-яких  цілях, пов’язаних із діяльністю   ДПП «Кідландія». У випадку, якщо Споживач (Відвідувач) заперечує проти використання його зображення (в т.ч. дітей та дорослих) отриманих в результаті фото- та відеозйомки, що проводиться у межах   ДПП «Кідландія», та/або використання його персональних даних, отриманих в процесі реєстрації, придбання квитка, опитувань, анкетувань при  заповненні усіх та будь-яких документів (в т.ч. ігрових), він повинен офіційно (у письмовій формі) повідомити про це Виконавця до моменту придбання Квитка.   

  6. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  6.1. Ціною (вартістю) Послуг є ціна Квитка, встановлена Виконавцем та зазначена на відповідному інформаційному стенді, розташованому при вході до ДПП «Кідландія».

  6.2. Виконавець в односторонньому порядку визначає ціну (вартість) Послуг та має право у будь-який час без попередження змінювати ціну (вартість) Послуг на власний розсуд.

  6.3. Послуги повністю оплачуються Відвідувачем до початку споживання Послуги. Виконавець має право продати Квиток будь-якій особі, яка виявила бажання отримати Послуги та готова їх оплатити. 

  6.4. З моменту оплати Послуги, придбання Квитка та проходження вхідної зони ДПП «Кідландія» розпочинається перебіг отримання Послуг.

  6.5. Повернення придбаних квитків та, відповідно – повернення сплаченої Відвідувачем ціни (вартості) Послуг та/або перегляд ціни (вартості) за будь-яких умов не передбачається, крім випадку, якщо після придбання Квитка надання послуги не відбулося з прямої вини Виконавця.

  6.6. Діти віком до 4-х років (не включно) та Дорослі, які супроводжують дітей, проходять на територію ДПП «Кідландія» безоплатно. Діти віком від 4-х років (включно) заходять на територію ДПП «Кідландія» при наявності оплаченого Квитка.

  7. ПОСЛУГИ ТРЕТІХ ОСІБ У ДПП «КІДЛАНДІЯ»

  7.1. На підставі окремих договорів в рамах ДПП «Кідландія» третіми особами можуть надаватися Відвідувачам наступні послуги:

  а) послуги харчування у рамках реалізації Ігрових активностей (в межах Ігрових станцій);

  б) послуги харчування у межах окремих відповідних залах (кафе, ресторани тощо);

  в) інші послуги.

  7.2. Такі треті особи самостійно визначають перелік, обсяги та вартість товарів/послуг та є єдиними відповідальними за всі та будь-які послуги та результати їх надання, а також товари, що ними реалізуються, у порядку, визначеному чинним законодавством України.  

  8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  8.1. Виконавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Відвідувачам на території ДПП «Кідландія», за умови наявності його прямої вини. Порушення Споживачем будь-якого з положень цього Договору у будь-якому випадку звільняє Виконавця від відповідальності за будь-яку можливу шкоду,  якої зазнав Споживач на території ДПП «Кідландія».  Виконавець, у будь-якому випадку, не несе відповідальності за шкоду (в т.ч. здоров’ю), якої зазнав Споживач на території ДПП «Кідландія», якщо вона мала місце внаслідок нещасного випадку та/або недбалої (необережної) поведінки самого Споживача або  третіх осіб та/або протиправних дій самого Споживача або третіх осіб.

  8.2. Відповідальність за усі та будь-які послуги харчування, що надаються на території ДПП «Кідландія» третіми особами у повному обсязі у всіх та будь-яких випадках несуть такі треті особи – суб’єкти господарювання, що надають відповідні послуги.

  8.3. Відповідальність  за усі та будь-які наслідки робіт (послуг), що виконані (надані) та або виконуються (надаються) на території ДПП «Кідландія» третіми особами, в т.ч.  суб’єктами господарювання – підрядниками, в т.ч. за шкоду заподіяну Відвідувачам, у зв’язку з такими послугами (роботами), несуть такі треті особи.

  8.4. Адміністрація та/або співробітники ДПП «Кідландія» не несуть відповідальності за можливі втрату та/або крадіжку будь-яких речей Відвідувачів.

  8.5. Відповідальність за усі та будь-які дії Дітей (в т.ч. в межах ДПП «Кідландія») та їх наслідки, а також за будь-які наслідки перебування дитини у ДПП «Кідландія» (в тому числі отримані травми) несуть виключно їх батьки або особи, що їх замінюють (є їх законними опікунами або піклувальниками, супроводжуючими особами) у відповідності до чинного законодавства України, незалежно від того, чи супроводжували вони Дитину під час сеансу перебування у ДПП «Кідландія».

  8.6. ДПП «Кідландія» в цілому та/або її співробітники у будь-якому випадку не беруть на себе обов’язку з нагляду за дітьми, які є Споживачами (Відвідувачами), під час їх перебування на території Розважальної зони.

  8.7. Споживачі несуть відповідальність за шкоду (в т.ч. моральну), заподіяну з їх вини Дитячому парку професій «Кідландія» комплексу  «LEOLAND» (в т.ч. майну, розташованому на його території) та зобов’язуються компенсувати у відповідному розмірі завданих збитків.

  8.8. Батьки або особи, що їх замінюють (є їх законними опікунами або піклувальниками, супроводжуючими особами) несуть відповідальність за споживання дитиною продуктів харчування на території ДПП «Кідландія» та харчову непереносимість (в т.ч. алергічні реакції).

  8.9. Купуючи Квиток, Відвідувач надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, що не суперечать чинному законодавству України.

  9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

   9.1. Цей Договір набирає чинності для кожного окремого Споживача з моменту придбання ним Квитка у касі ДПП «Кідландія» та діє протягом усього сеансу перебування Споживача у Розважальній зоні.

  10. ІНШІ УМОВИ

  10.1. Інформація яка надається Відвідувачем в рамках опитувань, анкетувань при  заповненні усіх та будь-яких документів (в т.ч. ігрових) може бути використана Виконавцем на його власний розсуд в цілях, пов’язаних із функціонуванням ДПП «Кідландія».

  10.2. У випадку виникнення будь-яких ситуацій, що не передбачені цим Договором та пов’язані із безпекою будь-кого із відвідувачів або ДПП  «Кідландія» або мають ознаки протиправних дій вирішуються шляхом залучення державних правоохоронних органів. Відвідувач погоджується з тим, що у випадку виникнення таких вищезазначених ситуацій він зобов’язаний затриматися до прибуття представників правоохоронних органів або іншого з’ясування ситуації, а перешкоджання співробітниками ДПП «Кідландія» та/або службою охорони залишенню Відвідувачем (Відвідувачами) території ДПП «Кідландія» не є протизаконним та, у жодному випадку, не може розглядатися як протиправні дії таких співробітників.

  10.3. Сторони підтверджують, що кожна з них володіє дієздатністю та достатнім обсягом повноважень для укладення та виконання цього Договору.  

  10.4. Виконавець залишає за собою право у будь-який час змінювати умови цього Договору та додатків до нього в односторонньому порядку повідомивши про це потенційних споживачів шляхом розміщення нової редакції Договору на інформаційному стенді при вході у ДПП «Кідландія». Зміни набувають чинності з моменту їх публікації (розміщення на інформаційному стенді), якщо інше не зазначено у самих змінах. 

  10.5. Основні правила поведінки у Дитячому парку професій «Кідландія», що додаються до цього Договору (Додаток № 1), є його невід’ємною частиною. 

                                                                                                               Додаток №1 до Публічного договору (оферти)

                                                                                                             про надання послуг з організації дозвілля дітей

  ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У ДИТЯЧОМУ ПАРКУ ПРОФЕСІЙ «КІДЛАНДІЯ»

  1. Комплексна організація дозвілля у Дитячому парку професій «Кідландія» (далі за текстом -ДПП «Кідландія») передбачає наступний порядок дій (сценарій):

  1.1. Придбання квитка у касі ДПП «Кідландія», яка стилізована під зону реєстрації (посадки) на рейс ігрового літака, отримання Відвідувачем:

  – фіскального чеку;

  – Квитка на літак з проставленою датою купівлі Квитка;

  – Чеку для стартового капіталу на 30 ландів (надалі – Ігровий чек),  та проходження вхідної зони до території ДПП «Кідландія».

  1.2. Відвідання Дитиною Ігрової станції «Банк» з метою отримання початкової («стартової») суми ігрових грошей – ландів. Отримання зазначеної суми коштів відбувається шляхом обміну ігрового чека,  отриманого Дитиною при купівлі квитка на касі, на відповідну суму ігрових грошей – ландів.

  1.3. Відвідання ігрової станції «Центр профорієнтації» з метою отримання рекомендацій  щодо оптимального для Дитини початкового переліку Ігрових станцій з огляду на її вік, навички та уподобання. Даний етап сценарію не є обов’язковим; Дитина на власний розсуд приймає рішення про відвідання станції «Центр профорієнтації» (як і інших Ігрових станцій).   

  1.4. Відвідання Дитиною будь-яких Ігрових станцій у обраному нею порядку з дотриманням усіх правил та положень (в т.ч. нижчезазначених), встановлених у  ДПП «Кідландія» в межах сеансу відвідання Розважальної зони.

  2. Вартість квитка для дитини включає можливість участі у ігрових активностях ДПП «Кідландія». До вартості квитка не включається харчування, фотопослуги, послуги, пов’язані із відеозйомкою та інші додаткові послуги, вартість яких у рамках ДПП «Кідландія» визначена у гривнях. 

  3. Діти віком до 6-ти років не можуть брати участь у всіх ігрових активностях, оскільки деякі з активностей мають обмеження за віком, пов’язані з необхідністю володіння певними навичками (зокрема, вмінням читати) або технічними особливостями реалізації активностей.

  4. Діти віком від 6-ти до 12-ти років можуть брати участь у всіх ігрових активностях у відповідності до правил, встановлених у ДПП «Кідландія». 

  5. Діти можуть перебувати на території ДПП «Кідландія» виключно у супроводі хоча б одного дорослого, з яким вони пройшли на територію ДПП «Кідландія». Дорослий, який супроводжує дитину, не може залишати територію ДПП «Кідландія» (в т.ч. тимчасово) протягом періоду перебування дитини у ДПП «Кідландія».

  6. При придбанні Квитка на руку кожного Відвідувача вдягається  RFID-браслет. Браслет знімається з руки Відвідувача виключно співробітником ДПП «Кідландія» на виході з Розважальної зони в ігровій станції «Митниця» (на виході із ДПП «Кідландія») по завершенню сеансу перебування на території ДПП «Кідландія».

  7. Будь-яка дитина, яка відвідала Кідландію більше трьох разів може отримати паспорт громадянина Кідландії у відповідності до порядку, встановленому у Ігровій станції «Центр профорієнтації».

  8. У випадку, якщо Дитина (незалежно від її віку) прийшла у ДПП «Кідландія» у супроводі Дорослого або кількох Дорослих, то вона може залишити територію виключно за умови, що всі інші Дорослі, що зайшли на територію ДПП «Кідландія» разом з такою Дитиною, залишили Розважальну зону або залишають її разом.

  9. На території ДПП «Кідландія» категорично заборонено:

  –  паління, вживання алкогольних напоїв, жувальних гумок, а також заборонено перебування у стані явного алкогольного, наркотичного сп’яніння, під впливом сильнодіючих або лікарських препаратів, вживання яких обмежує здатність контролювати свої дії, погіршує здатність до орієнтування;

  – на території ДПП «Кідландія» заборонено перебування з тваринами;

  – приносити на територію ДПП «Кідландія» продукти харчування і напої, а також забороняється здійснювати прийоми їжі та напоїв у місцях, спеціально для цього не відведених.

  10. Адміністрація залишає за собою право на власний розсуд, без попередження та без жодних негативних наслідків для себе змінювати розклад роботи ДПП «Кідландія» та Ігрових станцій та/або припиняти їх роботу у будь-який час.  

  11. Дорослі можуть потрапити на територію ДПП «Кідландія» виключно в якості супроводжуючого дитини.

  12. Дитина не може тимчасово залишати територію ДПП «Кідландія», крім випадку, якщо така дитина залишає територію Розважальної зони, не знімаючи RFID-браслет, у складі організованої групи при проведенні колективних заходів. Вихід дитини за межі території ДПП «Кідландія» у всіх інших випадках автоматично припиняє сеанс перебування дитини на території ДПП «Кідландія» та, відповідно, чинність придбаного Квитка. При цьому, Дитина не може самостійно вийти за межі території ДПП «Кідландія», лише у супроводі Дорослого, який за неї відповідає.

  13. Адміністрація (співробітник) ДПП «Кідландія» може відмовити Дорослому та/або  Дитині у доступі до території ДПП «Кідландія» та/або окремих Ігрових станцій у випадку якщо, на думку адміністрації (співробітника), перебування такої особи у межах ДПП «Кідландії» може загрожувати безпеці відвідувачів та/або вплинути на комфорт їхнього перебування та/або функціонування розважальної зони в цілому або окремих Ігрових станцій.

  14. Втрачені, зіпсовані Квитки, чеки (в т.ч. ігрові) поверненню та/або відновленню не підлягають.

  15. Під час одночасного перебування великої кількості відвідувачів на території ДПП «Кідландія» можуть утворюватися черги та тимчасово  може бути припинено реалізацію Квитків.

  16. Деякі Ігрові станції мають визначений графік початку та кінця сеансів ігрових активностей.

  Інформація про час та тривалість сеансів зазначається на відповідних інформативних табличках, розміщених у рамках таких Ігрових станцій.

  17. Участь дітей у активностях ряду Ігрових станцій має обмеження:

  а) за зростом;

  б) за віком (можливість допуску дитини визначається співробітником ДПП «Кідландія»);

  в) наявністю певних навичок у дитини (зокрема, вмінням читати);

  г) за вагою.

  Інформація про такі встановлені обмеження зазначається на відповідних інформативних табличках, розміщених у рамках таких Ігрових станцій.

  18.  У деяких Ігрових станціях встановлені атракціони, правила поведінки та  техніки безпеки під час користування атракціонами розміщенні біля кожного конкретного атракціону. Відповідальність за техніку безпеки під час користування атракціонами та життя і здоров’я дитини несуть батьки або особи, що їх замінюють (є їх законними опікунами або піклувальниками, супроводжуючими особами).

  19. Ряд Ігрових станцій може бути тимчасово недоступним для загального користування дітей у випадку бронювання таких станцій для проведення організованих колективних заходів. 

  20. Тимчасове припинення роботи певних Ігрових станцій та/або певних зон (частин) ДПП «Кідландія» (з причини бронювання їх для проведення організованих колективних заходів, у зв’язку з реконструкцією, модернізацією, технічним обслуговуванням тощо) не є суттєвим порушенням умов надання послуг та, у жодному випадку, не є підставою для повернення коштів за придбаний Відвідувачем квиток або перегляду його вартості.

  21. Діти з особливими потребами мають право на участь у Ігрових активностях поза чергою.

  22. Дорослим (за винятком співробітників ДПП «Кідландія» та, у випадку необхідності, – Дорослих, що супроводжують Дитину з особливими потребами та Дорослих, що беруть участь у колективному заході – за наявності дозволу співробітника ДПП «Кідландія») забороняється перебувати на території Ігрових станцій. Дорослі не можуть займати чергу для дитини для участі у Ігрових активностях.

  23. Кількість дітей, що можуть одночасно перебувати в межах однієї Ігрової станції, обмежена. Кількість дітей, що можуть одночасно брати участь у Ігровій активності в рамках однієї Ігрової станції визначає співробітник Виконавця.

  24. Дитина може самостійно визначати кількість та перелік Ігрових станцій, які вона хоче відвідати в межах одного сеансу перебування на території ДПП «Кідландія».

  25. Участь Дитини у розважальних Ігрових станціях можлива лише за наявності у Дитини ігрових грошей – ландів.

  26. Ігрові гроші – ланди  не повинні виноситися за межі ДПП «Кідландія» і, по завершенню сеансу, повинні бути залишені у Ігровій станції «Банк» шляхом внесення їх на ігровий депозитний рахунок з якого можуть бути зняті (отримані) за наявності іменної ігрової банківської картки при наступному відвіданні ДПП «Кідландія». Під час перебування таких ландів на ігровому депозитному рахунку на суму внесених ігрових грошей нараховуються відсотки.

  27. Категорично забороняється заходити на територію Ігрових станцій за відсутності співробітника ДПП «Кідландія».

  28. Представники (співробітники) ДПП «Кідландія» мають право відступати від положень  Договору та цих Правил, за умови, що таке відступлення не обмежує прав Споживачів у порівнянні з тим, як вони визначені Договором, цими Правилами та/або чинним законодавством України у сфері захисту споживачів.

  29. При виході Відвідувача з території ДПП «Кідландія» браслет знімається співробітником Розважальної зони у ігровій станції «Митниця», крім випадку, якщо Відвідувач тимчасово залишає територію ДПП «Кідландія». Діти можуть тимчасово (без зняття браслету) залишати територію Розважальної зони лише у складі організованої групи при проведенні колективних заходів (зокрема дитячих днів народження, тощо).

  30. Адміністрація та/або співробітники ДПП «Кідландія» не несуть відповідальності за можливі втрату та/або крадіжку будь-яких речей Відвідувачів.

  31. Відповідальність за усі та будь-які дії Дітей (в т.ч. в межах ДПП «Кідландія») та їх наслідки, а також за будь-які наслідки перебування неповнолітніх осіб (дітей) у ДПП «Кідландія» несуть виключно їх батьки або особи, що їх замінюють (є їх законними опікунами або піклувальниками) у відповідності до чинного законодавства України.

  32. ДПП «Кідландія» в цілому та/або її співробітники у будь-якому випадку не беруть на себе обов’язку з нагляду за дітьми, які є Споживачами (Відвідувачами), під час їх перебування на території Розважальної зони.

  33. З метою убезпечення Відвідувачів ДПП «Кідландія» від поширення коронавірусної інфекції (COVID19), з урахуванням ймовірного розвитку складної епідеміологічної ситуації в Україні, з метою дотримання розпоряджень, постанов та рекомендацій КМУ, МОЗ та Головного державного санітарного лікаря України. Усім відвідувачам ДПП «Кідландія»  проводиться температурний скринінг при вході до ДПП «Кідландія». Відмова Відвідувача від проведення температурного скринінгу є підставою для недопущення Відвідувача на територію ДПП «Кідландія». У період дії карантину при вході до ДПП «Кідландія»  діє вхідний санітарний контроль відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від «06» квітня 2000 року, № 1645-III. З метою запобігання поширенню особливо небезпечної інфекційної хвороби (гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) представники Виконавця мають право не допускати до приміщень осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно, та осіб, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2°C або ознаки респіраторних захворювань.

  34. На період дії карантинних обмежень, встановлених відповідно до п. 3-4 Постанови КМУ № 1236 Кабінету Міністрів України від «09» грудня 2020 р., приймання відвідувачів буде здійснюватися на умовах звільнення від обмежень «червоного» та «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та/або згідно з рішеннями щодо карантинних обмежень міських, регіональних комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у випадку запровадження таких обмежень в межах населеного пункту, у якому розташований ДПП «Кідландія». Відповідно до положень Постанови КМУ № 1236 Кабінету Міністрів України від «09» грудня 2020 р. ДПП «Кідландія»  можуть відвідувати лише особи, які мають (або/або):

  – негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (на відповідному бланку), який проведений не більш як за 72 години до відвідування ДПП «Кідландія»;

  – негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведений не більш як за 72 години до відвідування ДПП «Кідландія»;

  – документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

  – документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозової вакцини (жовті сертифікати), однією з вакцин, які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (дана умова застосовується виключно на території адміністративно-територіальних одиниць, в яких встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки);

  – негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

  – документ, що підтверджує одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

  35. У зв’язку з воєнними діями, що тривають на території України починаючи з «24» лютого 2022 року, діяльність ДПП «Кідландія»  може бути тимчасово припинено. Щодо відкриття та/або зміни у роботі ДПП «Кідландія» комплексу «LEOLAND» Виконавець повідомлятиме на сайті Виконавця, або у інший зручний спосіб.

  36.  Відвідування ДПП «Кідландія» у особливий період можливе виключно за наявності документа, що посвідчує особу.

  37. Приносити до ДПП «Кідландія» будь-яку зброю заборонено цими Правилами для усіх Відвідувачів. ДПП «Кідландія»  не приймає зброю на тимчасове зберігання. Зокрема у ДПП «Кідландія»  заборонено носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї, а також проходження в приміщення ДПП «Кідландія»  і знаходження на території ДПП «Кідландія» з ручною поклажею закритого типу та великогабаритних розмірів. У разі унеможливлення використання (наприклад, власного обладунку габаритного розміру та ін.) на прохання представників охорони чи адміністрації ДПП «Кідландія»  відвідувач повинен пред’явити таку поклажу для проведення поверхового огляду, з метою забезпечення дотримання мір безпеки відвідувачів та співробітників ДПП «Кідландія».

  38. Клієнт погоджується з тим, що в період роботи ДПП «Кідландія»  при отриманні сигналу «Увага всім» та сигналу «Повітряна тривога» та до отримання сигналу «Відбій повітряної тривоги» Виконавець має право припинити надання Послуг у ДПП «Кідландія». Відвідувач інформується Виконавцем про порядок дій при отриманні сигналу «Повітряна тривога» безпосередньо у ДПП «Кідландія», протягом процесу споживання послуг, зокрема, але не виключно, шляхом транслювання аудіо повідомлень на території ДПП «Кідландія». Після початку оповіщення в ДПП «Кідландія»  «Повітряна тривога», Відвідувачі повинні пройти в укриття. Кожен Відвідувач зобов’язаний дотримуватися порядку дій під час надзвичайних ситуацій, зокрема при отриманні сигналу «Повітряна тривога», що передбачено пунктом 1, частини 2, статті 21 Кодексу Цивільного Захисту України та частиною 3, статті 21 Кодексу Цивільного Захисту України.

  39. Відвідувачі, які перервали сеанс перебування на території ДПП «Кідландія» у зв’язку з оголошенням сигналу «Повітряна тривога», можуть продовжити сеанс перебування після сигналу «Відбій повітряної тривоги» і до закінчення годин роботи ДПП «Кідландія». Гроші за квитки поверненню не підлягають.

  40. При отриманні інформації про замінування комлексу «LEOLAND» Відвідувачі повинні негайно залишити будівлю.

  41. Відвідувачі, які перервали сеанс перебування на території ДПП «Кідландія» у зв’язку з повідомленням про замінування, можуть продовжити сеанс перебування після перевірки комплексу «LEOLAND» на наявність вибухових пристроїв спецпідрозділом СБУ, ГУНП, ДСНС, іншими спецпідрозділами та його безпечності для подальшої роботи і до закінчення годин роботи ДПП «Кідландія». Гроші за квитки поверненню не підлягають.


  [1] Вік фізичної особи визначається на підставі реєстраційних даних,  наданих дорослим, що придбаває квиток та/або  візуально співробітниками ДПП «Кідландія». У випадку виникнення спірних питань потенційний відвідувач може надати документ, що підтверджує його віковий статус.