Зв'язатися з нами  • м.Львів, вул. Мельника 18
   ЩОДЕННО З 10:00 ДО 22:00
  • 0322880808

   ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Палац спорту «Україна», в особі Директора Палагути Олени Петрівни, яка діє на підставі Статуту (надалі за текстом цього Договору – «Виконавець»), надає послуги необмеженому колу Споживачів (надалі за текстом – «Відвідувачі») у відповідності до положень, що викладені нижче у цьому Договорі, без підписання договору в паперовій формі на підставі  цього Публічного договору (Оферти) (далі за текстом – «Договір»).

  З моменту оплати Послуг Виконавця (придбання квитка) Споживач автоматично приймає умови Договору, і цей Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку.

  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

  В контексті цього Договору та відносин, що виникають у зв’язку із його виконанням, нижчезазначені терміни вживаються у наступному значенні:

   «Кігу Румі Парк »  (далі за текстом також – «Розважальна зона») –  окрема розважальна зона, розташована в комплексі «LEOLAND» у межах якої створено територію для надання комплексу послуг з організації дозвілля дітей.

  Договір – Публічний договір (оферта) про надання послуг з організації дозвілля дітей у межах «Кігу Румі Парк», сторонами якого є Виконавець та Споживач (Відвідувач). Цей Договір, у відповідності до ст.ст.  641, 642, 634 Цивільного кодексу України:

  Даний Договір укладено на користь третьої особи, а саме для особи, яка не досягла повноліття (надалі – Дитина) у відповідності до ст. 636 ЦК України. Так як, така третя особа не досягла повноліття, відповідно всі права та обов’язки дотримання умов даного Договору зберігаються за Споживачем (Відвідувачем).

  Шляхом придбання Квитка (сплати вартості Послуг) кожний Споживач, у відповідності до ст.  642  Цивільного кодексу України акцептує цю Публічну оферту (приймає пропозицію до укладення договору) та  підтверджує:

  – що йому повністю зрозумілі всі та кожне положення цього Договору;

  – свою повну, беззастережну згоду з усіма положеннями цього Договору та зобов’язується  неухильно  його виконувати  (дотримуватися усіх та кожного з положень Договору);

  – відсутність перешкод (юридичного, фізичного характеру) для отримання ним та/або дітьми, яких він супроводжує, Послуг;

  – та усвідомлює, що він є відповідальним за усі та/будь-які можливі наслідки його перебування на території «Кігу Румі Парк» (а, у випадку, якщо Споживачем є неповнолітня особа – відповідальними є її батьки (особи що їх замінюють), у відповідності до чинного законодавства України).

  Відвідувач –  будь-яка фізична особа, яка на підставі придбаного Квитка перебуває на території «Кігу Румі Парк» комплексу «LEOLAND» та є Споживачем послуг Виконавця, що надаються останнім у межах цього Договору.

  Послуги – сукупність послуг, що полягають у комплексній організації дозвілля дітей з функціонуванням, батутів, лабіринтів, дитячих майданчиків, анімації, шоу, організування інших видів відпочинку та розваг та інших послуг з бронювання та пов’язаної з цим діяльності, що надаються Виконавцем у рамках цього Договору на території «Кігу Румі Парк»; при цьому, дозвілля дітей може бути організоване виключно у присутності на території «Кігу Румі Парк» дорослих, що супроводжують Дитину. До переліку Послуг, що надаються в рамках цього Договору (які можуть надаватися як комплексно (в сукупності), або окремо кожна) входять:

  а) основні послуги (вартість яких включено до вартості Квитка), до яких відносяться перебування на території «Кігу Румі Парк» з моменту придбання квитка Відвідувача до кінця сеансу, як він визначений далі у тексті цього Договору, та надання можливості для розваг дітей в рамках окремих Ігрових зонах, а саме: лабіринтів, батутів, парку розваг, дитячих атракціонів, і майданчиків;

  б)  додаткові (альтернативні) послуги, надання яких не включено до вартості квитка Відвідувача, та, у випадку наміру Відвідувача отримати такі послуги, підлягають додатковій оплаті у гривнях за ціною (вартістю), визначеною у відповідності до чинних прайс-листів, а саме:

  – організація колективних заходів (в т.ч. – дитячих днів народження та інших святкувань);

  – фото-послуги;

  – відео-послуги;

  – інші послуги.

  Квиток Відвідувача ­ (далі за текстом також «Квиток») –  квиток, який придбавається будь-якою фізичною особою у касі «Кігу Румі Парк» у комплексі «LEOLAND» за цінами, встановленими на момент придбання квитка. Квиток не включає жодних послуг, що, згідно цього Договору передбачають додаткову оплату (у т.ч.: харчування, фотопослуги, відеопослуги, послуги з організації та проведення колективних  заходів тощо). Усі вищезазначені послуги та будь-які інші товари та послуги в межах «Кігу Румі Парк», ціна та/або вартість яких визначена у гривнях, підлягають додатковій оплаті у відповідності до чинних прайс-листів. Квиток дає право одноразового відвідання однією особою «Кігу Румі Парк» протягом періоду з моменту його придбання та до кінця сеансу перебування на території «Кігу Румі Парк». Шляхом придбання Квитка Відвідувача (сплати вартості Квитка у будь-який спосіб) його власник підтверджує, що він ознайомився з цим Договором, зрозумів його зміст цілком та окремо кожного з його положень  (пунктів) та беззаперечно та у повному обсязі погоджується з його умовами. З моменту придбання квитка розпочинається перебіг процесу отримання Послуг. Споживач зобов’язаний зберігати квиток протягом усього періоду перебування на території «Кігу Румі Парк». Квиток може бути придбано виключно дорослим (батьками, супроводжуючими особами, які досягли 18 років).    

  Режим роботи «Кігу Румі Парк» – пн.-пт. з 12:00 до 21:00; сб.-нд. з 10:00 до 21:00.

  Сеанс перебування на території «Кігу Румі Парк» – період з моменту придбання Квитка Відвідувача  до настання однієї з наступних подій (в залежності від того, яка з подій настає першою):

  а) кінець останньої години роботи «Кігу Румі Парк» дня, коли придбано Квиток;

  б) припинення перебування Відвідувача на території «Кігу Румі Парк» на вимогу представника Виконавця  (співробітника, представника адміністрації «Кігу Румі Парк») у випадку, якщо  перебування такого Відвідувача у межах «Кігу Румі Парк» може загрожувати безпеці інших відвідувачів та/або вплинути на комфорт їхнього перебування та/або функціонування розважальної зони в цілому;

  в) вихід за межі території «Кігу Румі Парк» та припинення сеансу перебування на території «Кігу Румі Парк» дитини, крім випадку, якщо дитина залишає територію Розважальної зони у складі організованої групи при проведенні колективних заходів;

  Дитина  – категорія Відвідувачів на користь якої укладено даний Договір, до якої відносять фізичних осіб віком до 12 років[1].  При цьому, діти можуть стати Відвідувачем (Споживачем) і перебувати на території «Кігу Румі Парк» виключно у супроводі хоча б одного Дорослого, з яким вони пройшли на територію «Кігу Румі Парк». Дорослий, який супроводжує дитину, не може залишати територію «Кігу Румі Парк» протягом періоду перебування дитини у «Кігу Румі Парк».

  Рекомендований вік –  від 5-ти років.

  Інструкції – відповідні положення щодо правил користування атракціонами, правил поведінки та техніки безпеки під час користування атракціонами та іншими видами Послуг, які надає Виконавець, та які розміщенні біля кожного конкретного атракціону.

  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  2.1. Предметом цього Договору є надання Послуг, що полягають у комплексній організації дозвілля дітей, організування інших видів відпочинку та розваг, надання інших послуг з бронювання та пов’язаної з цим діяльності, а також дозвілля дорослих, за відповідну плату та у відповідності до положень, визначених цим Договором.

  3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

  3.1. Право на відвідування «Кігу Румі Парк» надається Відвідувачу після придбання ним у касі квитка.

  3.2. Квиток дає право одноразового відвідання однією особою «Кігу Румі Парк».

  3.3. Відвідувач має право перебувати на території «Кігу Румі Парк» лише у години роботи, встановлені Виконавцем.

  3.4. При користуванні послугами, передбаченими цим Договором, слід враховувати наступне:

  – діти можуть перебувати на території «Кігу Румі Парк» виключно у супроводі хоча б одного дорослого, з яким вони пройшли на територію «Кігу Румі Парк» Дорослий, який супроводжує дитину, не може залишати територію «Кігу Румі Парк» протягом періоду перебування дитини у «Кігу Румі Парк» (в т.ч. тимчасово);

  3.5. Адміністрація залишає за собою право на власний розсуд, без попередження та без жодних негативних наслідків для себе змінювати розклад роботи «Кігу Румі Парк» та/або припиняти їх роботу у будь-який час;  

  3.6. Дорослі можуть потрапити на територію «Кігу Румі Парк» виключно в якості супроводжуючого дитини;

  3.7. Дитина не може тимчасово залишати територію «Кігу Румі Парк», крім випадку, якщо вона залишає територію Розважальної зони у складі організованої групи при проведенні колективних заходів; вихід Дитини за межі території «Кігу Румі Парк» у всіх інших випадках можливий лише у супроводі дорослого;

  3.8. Адміністрація (співробітник) «Кігу Румі Парк» може відмовити Дорослому та/або  Дитині у доступі до території «Кігу Румі Парк» у випадку якщо, на думку адміністрації (співробітника), перебування такої особи у межах «Кігу Румі Парк» може загрожувати безпеці відвідувачів та/або вплинути на комфорт їхнього перебування та/або функціонування розважальної зони в цілому;

  3.9. Втрачені, зіпсовані Квитки, чеки  поверненню та/або відновленню не підлягають;

  3.10. У випадку, якщо Дитина (незалежно від її віку) прийшла у «Кігу Румі Парк» у супроводі Дорослого або кількох Дорослих, то вона може залишити територію виключно за умови, що всі інші Дорослі, що зайшли на територію «Кігу Румі Парк» разом з такою Дитиною, залишили Розважальну зону;

  4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

  4.1. Виконавець зобов’язаний:

  4.1.1. Якісно та у повному обсязі (у відповідності до того, як це визначено у тексті цього  Договору) надати Послуги.

  4.1.2. У випадку необхідності, роз’яснити Відвідувачеві умови надання Послуг та перебування на території «Кігу Румі Парк».

  4.1.3. Надати можливість Споживачеві перебувати на території «Кігу Румі Парк» протягом сеансу відвідання за умови дотримання умов цього Договору.

  4.2. Виконавець має право:

  4.2.1. Вимагати від усіх та кожного Споживача дотримання умов та положень, визначених цим Договором, а також дотримання вимог співробітників «Кігу Румі Парк».

  4.2.2. На власний розсуд, без попередження та без жодних негативних наслідків для себе змінювати розклад роботи «Кігу Румі Парк» та/або припиняти його роботу у будь-який час.  

  4.2.3. Відмовити будь-якому Дорослому та/або Дитині у доступі до території «Кігу Румі Парк» або припинити надання Послуг у випадку якщо, перебування такої особи у межах «Кігу Румі Парк» може загрожувати безпеці інших відвідувачів та/або вплинути на комфорт їхнього перебування та/або функціонування Розважальної зони.

  4.2.4. Відмовити у наданні Послуги Дитині, якщо вона без супроводу Дорослого.

  4.2.5. Відмовити у наданні Послуги Дорослому, який не супроводжує дитину.

  4.2.6. На власний розсуд, та без будь-яких негативних наслідків для себе,  відмовити у наданні Послуги та/або продажу Квитка будь-якій особі.

  4.2.7. Достроково припинити надання Послуг Відвідувачеві або відмовити у наданні Послуг (продажі Квитка та допуску до території «Кігу Румі Парк») з наступних причин:

  – порушення Відвідувачем будь-якого з положень цього Договору (в т.ч. – порушення та/або ігнорування вказівок адміністрації (співробітників) «Кігу Румі Парк»);

  – вчинення Відвідувачем на території комплексу «LEOLAND» та/або «Кігу Румі Парк» будь-якої протиправної дії по відношенню до Виконавця (його представників, працівників), майна, інших Відвідувачів або третіх осіб;

  – виявлення факту паління або вживання наркотичних, алкогольних напоїв;

  – виявлення зовнішніх ознак вживання наркотичних, алкогольних напоїв або поведінки, що створює загрозу або дискомфорт для співробітників Виконавця, інших відвідувачів, майна Виконавця;

  – виявлення будь-яких ознак хвороби та/або захворювання.

  4.2.8. Представники (співробітники) «Кігу Румі Парк» мають право відступати від положень цього Договору, за умови, що таке відступлення не обмежує прав Відвідувачів у порівнянні з тим, як вони визначені цим Договором та/або чинним законодавством України у сфері захисту споживачів.

  4.2.9. Виконавець має право використовувати зображення (в т.ч. дітей та дорослих), отримані в результаті фото- та відеозйомки, що проводиться у межах   «Кігу Румі Парк» у всіх та будь-яких  цілях, пов’язаних із діяльністю  «Кігу Румі Парк». 

  5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ (ВІДВІДУВАЧІВ)

  5.1. Кожен Відвідувач має право:

  5.1.1. Перебувати на території «Кігу Румі Парк» протягом періоду з моменту придбання Квитка Відвідувача до завершення сеансу перебування на території «Кігу Румі Парк», з обов’язковим дотриманням умов та положень, визначених цим Договором, а також дотриманням вимог співробітників «Кігу Румі Парк» та вимог, зазначених на інформативних табличках, розміщених у межах «Кігу Румі Парк».

  5.1.2. Отримувати та оплачувати за встановленими прайс-листами додаткові послуги, що пропонуються (надаються) Споживачам в рамках «Кігу Румі Парк».

  5.2. Кожний Відвідувач зобов’язаний:

  5.2.1. Дотримуватися усіх  положень цього Договору, загальних та персональних вказівок співробітників Виконавця, а також вимог, інструкцій та рекомендацій, зазначених на інформативних табличках, розміщених у межах «Кігу Румі Парк».

  5.2.2. Дорослий, що супроводжує дитину до кінця сеансу перебування Дитини, яку він супроводжує у «Кігу Румі Парк», не має права залишити територію  Розважальної зони.

  5.2.4. Дотримуватися чистоти та гігієни у всіх та кожному приміщенні Розважальної зони.

  5.2.5. Оплачувати усі та будь-які додаткові послуги, що підлягають оплаті у гривнях згідно встановлених прайс-листів (в т.ч. усе та будь-яке харчування, фото-послуги, відео-послуги та ін.). 

  5.2.6. Повідомляти представникам «Кігу Румі Парк» достовірні дані про себе та/або Дітей, з якими  вони прийшли на територію Розважальної зони.

  5.3. Споживач погоджується з тим, що Виконавець має право використовувати зображення (в т.ч. дітей та дорослих), отримані в результаті фото- та відеозйомки, що проводиться у межах   «Кігу Румі Парк», а також персональні дані, отримані в процесі реєстрації, придбання квитка, опитувань, анкетувань при  заповненні усіх та будь-яких документів (в т.ч. ігрових), у всіх та будь-яких  цілях, пов’язаних із діяльністю «Кігу Румі Парк». У випадку, якщо Споживач (Відвідувач) заперечує проти використання його зображення (в т.ч. дітей та дорослих) отриманих в результаті фото- та відеозйомки, що проводиться у межах «Кігу Румі Парк», та/або використання його персональних даних, отриманих в процесі реєстрації, придбання квитка, опитувань, анкетувань при  заповненні усіх та будь-яких документів (в т.ч. ігрових), він повинен офіційно (у письмовій формі) повідомити про це Виконавця до моменту придбання Квитка.   

  6. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  6.1. Ціною (вартістю) Послуг є ціна Квитка, встановлена Виконавцем та зазначена на відповідному інформаційному стенді, розташованому при вході до «Кігу Румі Парк».

  6.2. Виконавець в односторонньому порядку визначає ціну (вартість) Послуг та має право у будь-який час без попередження змінювати ціну (вартість) Послуг на власний розсуд.

  6.3. Послуги повністю оплачуються Відвідувачем до початку споживання Послуги. Виконавець має право продати Квиток будь-якій особі, яка виявила бажання отримати Послуги та готова їх оплатити. 

  6.4. З моменту оплати Послуги, придбання Квитка та проходження вхідної зони «Кігу Румі Парк» розпочинається перебіг отримання Послуг.

  6.5. Повернення придбаних квитків та, відповідно – повернення сплаченої Відвідувачем ціни (вартості) Послуг та/або перегляд ціни (вартості) за будь-яких умов не передбачається, крім випадку, якщо після придбання Квитка надання послуги не відбулося з прямої вини Виконавця.

  6.6. Діти віком до 1,5 роки та Дорослі, які супроводжують дітей, проходять на територію «Кігу Румі Парк» безоплатно. Діти віком старше 1,5 роки заходять на територію «Кігу Румі Парк» при наявності оплаченого Квитка.

  7. ПОСЛУГИ ТРЕТІХ ОСІБ У «КІГУ РУМІ ПАРК»

  7.1. На підставі окремих договорів в рамах «Кігу Румі Парк» третіми особами можуть надаватися Відвідувачам наступні послуги:

  а) послуги харчування у межах окремих відповідних залах (кафе, ресторани тощо);

  б) інші послуги.

  7.2. Такі треті особи самостійно визначають перелік, обсяги та вартість товарів/послуг та є єдиними відповідальними за всі та будь-які послуги та результати їх надання, а також товари, що ними реалізуються, у порядку, визначеному чинним законодавством України.  

  8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  8.1. Виконавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Відвідувачам на території «Кігу Румі Парк», за умови наявності його прямої вини. Порушення Споживачем будь-якого з положень цього Договору у будь-якому випадку звільняє Виконавця від відповідальності за будь-яку можливу шкоду,  якої зазнав Споживач на території «Кігу Румі Парк».  Виконавець, у будь-якому випадку, не несе відповідальності за шкоду (в т.ч. здоров’ю), якої зазнав Споживач на території «Кігу Румі Парк», якщо вона мала місце внаслідок нещасного випадку та/або недбалої (необережної) поведінки самого Споживача або  третіх осіб та/або протиправних дій самого Споживача або третіх осіб.

  8.2. Відповідальність за усі та будь-які послуги харчування, що надаються на території «Кігу Румі Парк»  третіми особами у повному обсязі у всіх та будь-яких випадках несуть такі треті особи – суб’єкти господарювання, що надають відповідні послуги.

  8.3. Відповідальність  за усі та будь-які наслідки робіт (послуг), що виконані (надані) та або виконуються (надаються) на території «Кігу Румі Парк» третіми особами, в т.ч.  суб’єктами господарювання – підрядниками, в т.ч. за шкоду заподіяну Відвідувачам, у зв’язку з такими послугами (роботами), несуть такі треті особи.

  8.4. Адміністрація та/або співробітники «Кігу Румі Парк» не несуть відповідальності за можливі втрату та/або крадіжку будь-яких речей Відвідувачів.

  8.5. Відповідальність за усі та будь-які дії Дітей (в т.ч. в межах «Кігу Румі Парк») та їх наслідки, а також за будь-які наслідки перебування дитини у «Кігу Румі Парк» (в тому числі отримані травми) несуть виключно їх батьки або особи, що їх замінюють (є їх законними опікунами або піклувальниками, супроводжуючі особи) у відповідності до чинного законодавства України, незалежно від того, чи супроводжували вони Дитину під час сеансу перебування у «Кігу Румі Парк».

  8.6. «Кігу Румі Парк» в цілому та/або її співробітники у будь-якому випадку не беруть на себе обов’язку з нагляду за дітьми, які є Споживачами (Відвідувачами), під час їх перебування на території Розважальної зони.

  8.7. Споживачі несуть відповідальність за шкоду (в т.ч. моральну), заподіяну з їх вини «Кігу Румі Парк» комплексу  «LEOLAND» (в т.ч. майну, розташованому на його території) та зобов’язуються компенсувати у відповідному розмірі завданих збитків.

  8.8. Батьки або особи, що їх замінюють (є їх законними опікунами або піклувальниками, супроводжуючими особами) несуть відповідальність за споживання дитиною продуктів харчування на території «Кігу Румі Парк» та харчову непереносимість (в т.ч. алергічні реакції).

  8.9. Купуючи Квиток, Відвідувач надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, що не суперечать чинному законодавству України.

  9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

   9.1. Цей Договір набирає чинності для кожного окремого Споживача з моменту придбання ним Квитка у касі «Кігу Румі Парк» та діє протягом усього сеансу перебування Споживача у Розважальній зоні.

  10. ІНШІ УМОВИ

  10.1. Інформація яка надається Відвідувачем в рамках опитувань, анкетувань може бути використана Виконавцем на його власний розсуд в цілях, пов’язаних із функціонуванням «Кігу Румі Парк».

  10.2. У випадку виникнення будь-яких ситуацій, що не передбачені цим Договором та пов’язані із безпекою будь-кого із відвідувачів або «Кігу Румі Парк» або мають ознаки протиправних дій вирішуються шляхом залучення державних правоохоронних органів. Відвідувач погоджується з тим, що у випадку виникнення таких вищезазначених ситуацій він зобов’язаний затриматися до прибуття представників правоохоронних органів або іншого з’ясування ситуації, а перешкоджання співробітниками «Кігу Румі Парк» та/або службою охорони залишенню Відвідувачем (Відвідувачами) території «Кігу Румі Парк» не є протизаконним та, у жодному випадку, не може розглядатися як протиправні дії таких співробітників.

  10.3. Сторони підтверджують, що кожна з них володіє дієздатністю та достатнім обсягом повноважень для укладення та виконання цього Договору. 

  10.4. Виконавець залишає за собою право у будь-який час змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку повідомивши про це потенційних споживачів шляхом розміщення нової редакції Договору на інформаційному стенді при вході у «Кігу Румі Парк». Зміни набувають чинності з моменту їх публікації (розміщення на інформаційному стенді), якщо інше не зазначено у самих змінах. 

  10.5. Основні правила поведінки у «Кігу Румі Парк», що додаються до цього Договору (Додаток № 1), є його невід’ємною частиною. 

                                                                                                               Додаток №1 до Публічного договору (оферти)

                                                                                                             про надання послуг з організації дозвілля дітей

  ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ «КІГУ РУМІ ПАРК»

  Для безпечного відпочинку у «Кігу Румі Парк» Відвідувачі повинні дотримуватися наступних правил:

  1. Діти можуть перебувати на території «Кігу Румі Парк» виключно у супроводі хоча б одного дорослого, з яким вони пройшли на територію «Кігу Румі Парк» Дорослий, який супроводжує дитину, не може залишати територію «Кігу Румі Парк» (в т.ч. тимчасово) протягом періоду перебування дитини у «Кігу Румі Парк».

  2. У випадку, якщо Дитина (незалежно від її віку) прийшла у «Кігу Румі Парк»  у супроводі Дорослого або кількох Дорослих, то вона може залишити територію виключно за умови, що всі інші Дорослі, що зайшли на територію «Кігу Румі Парк» разом з такою Дитиною, залишили Розважальну зону або залишають її разом.

  3. Дорослі можуть потрапити на територію «Кігу Румі Парк»  виключно в якості супроводжуючого дитини.

  4. Дитина не може тимчасово залишати територію «Кігу Румі Парк», крім випадку, якщо така дитина залишає територію Розважальної зони, у складі організованої групи при проведенні колективних заходів. Вихід дитини за межі території «Кігу Румі Парк» у всіх інших випадках автоматично припиняє сеанс перебування дитини на території «Кігу Румі Парк» та, відповідно, чинність придбаного Квитка. При цьому, Дитина не може самостійно вийти за межі території «Кігу Румі Парк», лише у супроводі Дорослого, який за неї відповідає.

  5. Адміністрація (співробітник) «Кігу Румі Парк» може відмовити Дорослому та/або  Дитині у доступі до території «Кігу Румі Парк» у випадку якщо, на думку адміністрації (співробітника), перебування такої особи у межах «Кігу Румі Парк» може загрожувати безпеці відвідувачів та/або вплинути на комфорт їхнього перебування та/або функціонування розважальної зони в цілому.

  6. Адміністрація залишає за собою право на власний розсуд, без попередження та без жодних негативних наслідків для себе змінювати розклад роботи «Кігу Румі Парк» та припиняти його роботу у будь-який час.  

  7. Втрачені, зіпсовані Квитки, чеки поверненню та/або відновленню не підлягають.

  8. Під час одночасного перебування великої кількості відвідувачів на території «Кігу Румі Парк» можуть утворюватися черги та тимчасово  може бути припинено реалізацію Квитків.

  9. На території «Кігу Румі Парк» категорично заборонено:

  –  паління, вживання алкогольних напоїв, жувальних гумок, а також заборонено перебування у стані явного алкогольного, наркотичного сп’яніння, під впливом сильнодіючих або лікарських препаратів, вживання яких обмежує здатність контролювати свої дії, погіршує здатність до орієнтування;

  – на території ДПП «Кідландія» заборонено перебування з тваринами.

  10. Відвідувачам забороняється приносити на територію «Кігу Румі Парк» продукти харчування і напої, а також забороняється здійснювати прийоми їжі та напоїв у місцях, спеціально для цього не відведених.

  11. Правила поведінки на атракціонах «Кігу Румі Парк»:

  11.1. До використання атракціонної техніки та іншого обладнання «Кігу Румі Парк» допускаються особи, які відповідають нормам безпеки для кожного атракціону або обладнання окремо. Норми, заборони, та обмеження для Відвідувачів вказані у цьому Договорі та біля кожного атракціону окремо у вигляді «Правил користування і заходів безпеки». Виконавець не несе відповідальності за травмування Відвідувача у разі порушення загальних норм безпеки, рекомендацій персоналу Виконавця та Правил користування кожним атракціоном або обладнанням окремо.

  11.2. З метою забезпечення особистої безпеки Відвідувачів та збереження цілісності майна «Кігу Румі Парк» Виконавець має право заборонити користуватися атракціонами та обладнанням в небезпечному одязі (одяг, який може потрапити до частин обладнання «Кігу Румі Парк» та атракціонної техніки); з довгим не зібраним (не зафіксованим) волоссям; з прикрасами, ювелірними виробами, окулярами та іншими предметами, що можуть випасти з кишень під час користування обладнанням «Кігу Румі Парк» та атракціонної техніки, потрапити до частин обладнання «Кігу Румі Парк» та атракціонної техніки, спричинити небезпечну ситуацію, призвести до пошкодження (руйнування) атракціонної техніки, або можуть становити будь-яку небезпеку для життя та здоров’я Відвідувачів та персоналу Виконавця.

  12. Представники (співробітники) «Кігу Румі Парк» мають право відступати від положень  Договору та цих Правил, за умови, що таке відступлення не обмежує прав Споживачів у порівнянні з тим, як вони визначені Договором, цими Правилами та/або чинним законодавством України у сфері захисту споживачів.

  13. Адміністрація та/або співробітники «Кігу Румі Парк» не несуть відповідальності за можливі втрату та/або крадіжку будь-яких речей Відвідувачів.

  14. Відповідальність за усі та будь-які дії Дітей та їх наслідки, а також за будь-які наслідки перебування неповнолітніх осіб (дітей) у «Кігу Румі Парк»  несуть виключно їх батьки або особи, що їх замінюють (є їх законними опікунами або піклувальниками) у відповідності до чинного законодавства України.

  15. «Кігу Румі Парк»  в цілому та/або її співробітники у будь-якому випадку не беруть на себе обов’язку з нагляду за дітьми, які є Споживачами (Відвідувачами), під час їх перебування на території Розважальної зони.

  16. З метою убезпечення Відвідувачів «Кігу Румі Парк» від поширення коронавірусної інфекції (COVID19), з урахуванням ймовірного розвитку складної епідеміологічної ситуації в Україні, з метою дотримання розпоряджень, постанов та рекомендацій КМУ, МОЗ та Головного державного санітарного лікаря України. Усім відвідувачам ДП «Кігурумі» проводиться температурний скринінг при вході до «Кігу Румі Парк». Відмова Відвідувача від проведення температурного скринінгу є підставою для недопущення Відвідувача на територію «Кігу Румі Парк». У період дії карантину при вході до «Кігу Румі Парк»  діє вхідний санітарний контроль відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від «06» квітня 2000 року, № 1645-III. З метою запобігання поширенню особливо небезпечної інфекційної хвороби (гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) представники Виконавця мають право не допускати до приміщень осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно, та осіб, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2°C або ознаки респіраторних захворювань.

  17. На період дії карантинних обмежень, встановлених відповідно до п. 3-4 Постанови КМУ № 1236 Кабінету Міністрів України від «09» грудня 2020 р., приймання відвідувачів буде здійснюватися на умовах звільнення від обмежень «червоного» та «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та/або згідно з рішеннями щодо карантинних обмежень міських, регіональних комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у випадку запровадження таких обмежень в межах населеного пункту, у якому розташований «Кігу Румі Парк». Відповідно до положень Постанови КМУ № 1236 Кабінету Міністрів України від «09» грудня 2020 р. «Кігу Румі Парк»  можуть відвідувати лише особи, які мають (або/або):

  – негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (на відповідному бланку), який проведений не більш як за 72 години до відвідування «Кігу Румі Парк»;

  – негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведений не більш як за 72 години до відвідування «Кігу Румі Парк»;

  – документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

  – документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозової вакцини (жовті сертифікати), однією з вакцин, які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (дана умова застосовується виключно на території адміністративно-територіальних одиниць, в яких встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки);

  – негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

  – документ, що підтверджує одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

  18. У зв’язку з воєнними діями, що тривають на території України починаючи з «24» лютого 2022 року, діяльність «Кігу Румі Парк»   може бути тимчасово припинено. Щодо відкриття та/або зміни у роботі «Кігу Румі Парк» комплексу «LEOLAND» Виконавець повідомлятиме на сайті Виконавця, або у інший зручний спосіб.

  19.  Відвідування «Кігу Румі Парк» у особливий період можливе виключно за наявності документа, що посвідчує особу.

  20. Приносити до «Кігу Румі Парк» будь-яку зброю заборонено цими Правилами для усіх Відвідувачів. «Кігу Румі Парк» не приймає зброю на тимчасове зберігання. Зокрема у «Кігу Румі Парк» заборонено носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї, а також проходження в приміщення «Кігу Румі Парк» і знаходження на території «Кігу Румі Парк»  з ручною поклажею закритого типу та великогабаритних розмірів. У разі унеможливлення використання (наприклад, власного обладунку габаритного розміру та ін.) на прохання представників охорони чи адміністрації «Кігу Румі Парк» відвідувач повинен пред’явити таку поклажу для проведення поверхового огляду, з метою забезпечення дотримання мір безпеки відвідувачів та співробітників «Кігу Румі Парк».

  21. Клієнт погоджується з тим, що в період роботи «Кігу Румі Парк» при отриманні сигналу «Увага всім» та сигналу «Повітряна тривога» та до отримання сигналу «Відбій повітряної тривоги» Виконавець має право припинити надання Послуг у «Кігу Румі Парк». Відвідувач інформується Виконавцем про порядок дій при отриманні сигналу «Повітряна тривога» безпосередньо у «Кігу Румі Парк», протягом процесу споживання послуг, зокрема, але не виключно, шляхом транслювання аудіо повідомлень на території «Кігу Румі Парк». Після початку оповіщення в «Кігу Румі Парк»  «Повітряна тривога», Відвідувачі повинні пройти в укриття. Кожен Відвідувач зобов’язаний дотримуватися порядку дій під час надзвичайних ситуацій, зокрема при отриманні сигналу «Повітряна тривога», що передбачено пунктом 1, частини 2, статті 21 Кодексу Цивільного Захисту України та частиною 3, статті 21 Кодексу Цивільного Захисту України.

  22. Відвідувачі, які перервали сеанс перебування на території «Кігу Румі Парк»  у зв’язку з оголошенням сигналу «Повітряна тривога», можуть продовжити сеанс перебування після сигналу «Відбій повітряної тривоги» і до закінчення годин роботи «Кігу Румі Парк». Гроші за квитки поверненню не підлягають.

  23. При отриманні інформації про замінування комлексу «LEOLAND» Відвідувачі повинні негайно залишити будівлю.

  24. Відвідувачі, які перервали сеанс перебування на території «Кігу Румі Парк» у зв’язку з повідомленням про замінування, можуть продовжити сеанс перебування після перевірки комплексу «LEOLAND» на наявність вибухових пристроїв спецпідрозділом СБУ, ГУНП, ДСНС, іншими спецпідрозділами та його безпечності для подальшої роботи і до закінчення годин роботи «Кігу Румі Парк». Гроші за квитки поверненню не підлягають.


  [1] Вік фізичної особи визначається на підставі реєстраційних даних,  наданих дорослим, що придбаває квиток та/або  візуально співробітниками  «Кігу Румі Парк». У випадку виникнення спірних питань потенційний відвідувач може надати документ, що підтверджує його віковий статус.